/*close opened accordion*/ /*add close icon to the bottom of the accordion*/

O nama

Dom zdravlja Grude je javnozdravstvena ustanova koja stanovništvu općine Grude, više od 50 godina, osigurava dostupnu, kontinuiranu i cjelovitu primarnu i specijalističko konzultativnu zdravstvenu zaštitu.

Usluge zdravstvene zaštite dostupne su na 3 lokacije. Uz centralnu zgradu smještenu u općinskom centru, usluge primarne zdravstvene zaštite pružaju se u Sovićima te Drinovcima gdje je dostupna i stomatološka služba.

Iza nas je pedesetogodišnje iskustvo iz kojeg učimo, pred nama budućnost za koju se spremamo, a živimo sadašnjost koju nastojimo učiniti ljepšom i zdravijom.

MISIJA,VIZIJA I VRIJEDNOSTI

 

Misija

Svrha našeg postojanja je ispunjavanje društvene odgovornosti kroz pružanje sigurnih i kvalitetnih zdravstvenih usluga primarne razine zdravstvene zaštite, s ciljem očuvanja i poboljšanja zdravlja i kvalitete života stanovništva.

Naš imperativ je izvrsnost u pružanju zdravstvenih usluga koje će na najoptimalniji način zadovoljiti potrebe naših korisnika usluga i svih partnera i dovesti do pozitivnog iskustva koje odgovara konceptu posvećenosti i fokusiranosti na naše pacijente, kroz uvažavanje njihovog mišljenja i jačanje partnerskih odnosa.

 

Vizija

Naša vizija je da kontinuiranim ulaganjem u znanje, kvalitetu i sigurnost usluga koje pružamo, doprinesemo izgradnji i razvoju zdrave zajednice, te da postanemo ustanova prepoznatljiva kao centar izvrsnosti, u kojoj se i klijenti i zaposleni osjećaju sigurno i zadovoljno.

Aktivnom suradnjom sa korisnicima usluga i njihovim njegovateljima, poslovnim partnerima, institucijama, kulturno-sportskim udrugama, nevladinim i privatnim sektorom vjerujemo da ćemo postići, održati i kontinuirano unaprijediti izvrsnost i profesionalnost u pružanju zdravstvenih usluga, uključujući stalno poboljšanje kvaliteta i sigurnosti, kako bismo spremno odgovorili na svakodnevne izazove i pripremili se za integracijske procese.

Iza nas je pedesetogodišnje iskustvo iz kojeg učimo, pred nama budućnost za koju se spremamo, a živimo sadašnjost koju nastojimo učiniti ljepšom i zdravijom.

 

Vrijednosti

U ispunjenju naše misije i dostizanju vizije okrenuti smo sljedećim vrijednostima:

  • humanistički pristup, suosjećanje i visoki etički standardi u pružanju zdravstvene zaštite pojedincima i obiteljima doprinoseći zdravlju i blagostanju društvenoj zajednici u kojoj djelujemo;
  • dosljednost u rukovođenju visokim etičkim vrijednostima naročito u pogledu tretmana korisnika usluga, marketinga i bilo kojeg sukoba interesa koji nije u najboljem interesu korisnika usluga i javnosti;
  • opredijeljenost za koncept porodične/obiteljske medicine i zaštitu u kojoj je korisnik usluga u središtu;
  • promocija zdravlja i prevencija bolesti, naglašavajući osnovna načela zdravog načina življenja, kao i razumijevanje posebnih izazova i zahtjeva u promjenljivom okruženju prihvaćajući ulogu aktivnog kreatora budućnosti kroz suradnju sa lokalnim i regionalnim ustanovama;
  • promocija zdravlja i prevencija bolesti zaposlenih osiguranjem zdravih radnih mjesta;
  • kontinuirano ulaganje u znanje, trajni profesionalni razvoj i usavršavanje kroz koncept cjeloživotnog učenja osiguravajući visoke standarde izvrsnosti u domenu pružanja zdravstvenih usluga kroz implementaciju medicine zasnovane na dokazima;
  • zalaganje za poštivanje ljudskog dostojanstva i dobre međuljudske odnose na radnom mjestu i ozbiljno razmatranje svih primjedbi, prigovora i žalbi osoblja u pogledu njihovih prava i statusa;
  • opredijeljenost za učinkovito i efikasno upravljanje kvalitetom i svim rizicima radi zadovoljavanja potreba i zahtjeva pacijenata/korisnika i njegovatelja;
  • privrženost menadžmenta i stručnih organa doma zdravlja u pružanju kvalitetnih usluga kroz stručno i financijsko planiranje i transparentnost u izvještavanju o postignutim rezultatima svih zainteresiranih skupina i javnosti u najširem smislu;
  • strateška (simbiotička) suradnja s drugim zdravstvenim ustanovama, kao i razvoj obostrano korisne suradnje s drugim institucijama na lokalnom i regionalnom nivou, sa profesionalnim i sportskim udruženjima te privatnim sektorom;
  • spremnost na prihvaćanje različitosti, njegovanje kulture tolerancije i učenja od drugih kao visokomoralna dostignuća pluralističkog društva.