/*close opened accordion*/ /*add close icon to the bottom of the accordion*/

Obavijest o terminima održavanja pismenih i usmenih ispita

Pismeni i usmeni ispit s praktičnom primjenom znanja za kandidate, koji zadovoljavaju opće i posebne uvjete tražene Javnim oglasom za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Grude, objavljen 22. rujna 2023. godine na web stranici Doma zdravlja Grude, internet stranici Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke, o kojem je objavljena obavijest 23. rujna 2023.godine u Dnevnom listu BIH, održati će se u prostorijama Uprave Doma zdravlja Grude na adresi Kraljice Katarine 8, 88340 Grude, u sljedećim terminima:

Pismeni ispit za radna mjesta Voditelj polivalentne patronažne službe – 1 izvršitelj i Prvostupnica u patronaži – 1 izvršitelj, održati će se u srijedu 25. listopada 2023. godine u 10:00 sati, a usmeni ispit s praktičnom primjenom znanja, za navedena radna mjesta, održati će se u četvrtak 26. listopada 2023. godine u 11:00 sati.

                                                        

Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme