/*close opened accordion*/ /*add close icon to the bottom of the accordion*/

Izaslanstvo DZ Grude sudjelovalo na stručnom seminaru Dani kvalitete u zdravstvu 2023

U razdoblju od 07.12.-8.12.2023.godine, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu FBIH (AKAZ) organizirala je  „Dane kvalitete u zdravstvu 2023.“ na temu „ Učinkovitost sustava sigurnosti u zdravstvenim ustanovama“.

Na seminaru  su sudjelovali ravnatelj DZ Grude dr.med. Jerko Brzica , i glavna sestra DZ Grude Mirjana Alpeza.

Na ovaj način AKAZ svake godine pruža priliku svim sudionicima da se upoznaju sa postojećim standardima i nastavku rada na poboljšanju  kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Svake godine AKAZ pruža priliku svim učesnicima u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga koje Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu prepoznaje (zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici i zdravstveni suradnici, korisnici zdravstvenih usluga, zavodi za javno zdravstvo, zavodi zdravstvenog osiguranja, komore i udruženja zdravstvenih radnika te ministarstva zdravstva), da budu kontinuirano uključeni i informirani o ovoj oblasti.